Official eMule-Board: Id Thấp Trong Một Vài Tuần - Official eMule-Board

Jump to content


Page 1 of 1

Id Thấp Trong Một Vài Tuần Id

#1 User is offline   ngoclinh23 

 • Newbie
 • Pip
 • Group: Members
 • Posts: 1
 • Joined: 22-March 18

Posted 22 March 2018 - 02:51 AM

Xin chào,

Kể từ một vài tuần trước, mà không có thực hiện (có ư thức) bất kỳ thay đổi trong máy tính của tôi, các mule băng với tôi xuất hiện. Tôi đă theo dơi các truy vấn từ những người dùng khác và đă cố gắng để sửa chữa nó với câu trả lời thực tế đă được trao các chuyên gia, nhưng không có kết quả ... tưởng tượng một cái ǵ đó tôi đang làm sai hoặc đưa cho tôi ...

Tôi chỉ t́nh trạng của tôi:

Tôi có sợi Movistar 300MB . Tôi gọi để đảm bảo rằng các cổng của emule được mở và họ xác nhận nó, mà sau này tôi xác minh thông qua ALEXIA. Tôi có Windows 10 với tường lửa bị vô hiệu v́ tôi có bảo mật INTERNET KASPERSKI. Tôi có các cổng mà tôi có trong các emule kích hoạt trong các phần mềm chống virus. Tôi đă thiết lập một IP cố định cho đội của ḿnh.

Tôi không biết phải làm ǵ nữa ... trước khi tôi bị bắn và bây giờ nó không phải là trên bánh xe :( ... Bất cứ ư tưởng nào khác tôi có thể hoặc nên làm ǵ?

Cảm ơn bạn rất nhiều trước và liên quan.
0

#2 User is offline   xilolee 

 • eMule 0.50b BETA1 user
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Group: Italian Moderators
 • Posts: 7922
 • Joined: 20-August 08

Posted 25 March 2018 - 05:06 PM

Hello ngoclinh23.

Please write in English.

Translated from vietnamese (google translate):

Quote

Id for a few weeks Id

Hello,

Since a few weeks ago, without making any changes in my computer, the tape mule with me appeared. I have tracked the queries from other users and tried to fix it with the actual answers that were given to the experts, but no results ... imagine something I'm doing wrong or give me ...

I'm just my status:

I have 300M Movistar fiber. I called to make sure the ports of the emule were open and they validated it, which I later verified through ALEXIA. I have Windows 10 with firewall disabled because I have KASPERSKI INTERNET SECURITY. I have the ports that I have in the emule enabled in the antivirus software. I have set up a fixed IP for my team.

I do not know what to do anymore ... before I was shot and now it is not on the wheel :( ... Any other ideas I can or should do?

Thank you very much in advance and regards.

INCONCEIVABLE! - You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
come ottenere aiuto italian guides - guide della sezione italiana
italian support - sezione italiana scaricare la lista server
ottenere id alto impostare le porte nel router
recuperare file corrotti i filtri ip
Sembra talco ma non è serve a darti l'allegrIa! Se lo lanci e poi lo respiri ti dà subito l'allegrIa! Immagine Postata
0

 • Member Options

Page 1 of 1

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users