Official eMule-Board: Porttest Translations - Official eMule-Board

Jump to content


Page 1 of 1

Porttest Translations if the porttest doesn't supports your language yet

#1 User is offline   Some Support 

 • Last eMule
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Group: Yes
 • Posts: 3650
 • Joined: 27-June 03

Post icon  Posted 18 August 2006 - 03:06 AM

If you want to translate the porttest into your langauge (for this the homepage has to support your language already), please translate the following strings and post the result.

Already translated langauges: de, sw, cht, gl, es, he, ko, lt, tr, ptbr, cz, rus, dk, it, fr, nl

Answeres will be deleted after the translation has been applied, thanks :)

<?
$LANG_TITLE				= "Connection Test";
$LANG_RSULTFRAME		= "Results";
$LANG_ERR_INVCALL		= "Invalid call!";
$LANG_PLEASWAIT				= "Please wait while the ports of your eMule are being tested...";

$LANG_START_TCP				= "Starting TCP connection test...";
$LANG_ERR_TCP				= "<b>TCP test failed!</b> UDP test will not be performed.";
$LANG_SUCC_TCP				= "TCP test successful.";

$LANG_START_UDP				= "Now testing UDP...";
$LANG_UDPOPENERR		= "Can't open UDP socket";
$LANG_SENDINGUDP		= "Sending UDP packet...";
$LANG_ANSWAITING		 = "Waiting for result...";
$LANG_SUCC_UDP				= "UDP test successful.";
$LANG_ERR_UDP				= "<b>UDP test failed!</b>";

$LANG_TEST_FINISHED		= "<br>Connection test finished.";
$LANG_RESULTEXPLAINED		= "Results in detail:";
$LANG_TCP_ERR_INFO		= "TCP connection test failed.<br>It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.<br>Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.";
$LANG_UDP_ERR_INFO		= "UDP connection test failed.<br>A sent UDP packet could not be received by your eMule. UDP communication is used for Kad and to reduce bandwidth usage (Overhead) - which will not work for you. Although the main operativeness of eMule is still available to you by TCP communication.";
$LANG_TESTSUCC				= "Both port tests were successfully finished. Happy eMule'ing!";
$LANG_FAILURE_INFO		= "<b>How to resolve port problems</b>... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:</b></P><ul><li>If you are using a <b>firewall</b>, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.</li><li>If you use a <b>router</b>, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!</li><br><br>You can find more details and guides <a href=\"http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?rm=show_entries&cat_id=232\">here in the online help.</a></ul>";

$LANG_TESTING_IP		 = "Testing IP: ";

$LANG_BLOCK_TCP = "TCP connection test failed because eMule rejected the connection.<br>It is possible that your IPFilter includes the IP of this server, making a connectiontest impossible.";

$LANG_CHARSET				= "";

?>

This post has been edited by Some Support: 19 August 2006 - 05:44 PM


#2 User is offline   Colder 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 88
 • Joined: 25-December 05

Posted 19 August 2006 - 08:10 PM

Polish translation

<?
$LANG_TITLE				= "Test Połączenia";
$LANG_RSULTFRAME		= "Wyniki";
$LANG_ERR_INVCALL		= "Nieprawidlowe wywołanie!";
$LANG_PLEASWAIT				= "Prosze poczekać, porty eMula są aktualnie testowane...";

$LANG_START_TCP				= "Testowanie połaczenia TCP";
$LANG_ERR_TCP				= "<b>Nie powiódł się test TCP!</b> Nie może byc wykonany test UDP.";
$LANG_SUCC_TCP				= "Test TCP zakończono pomyślnie.";

$LANG_START_UDP				= "Testowanie UDP...";
$LANG_UDPOPENERR		= "Nie można otworzyć gniazda UDP";
$LANG_SENDINGUDP		= "Wysyłanie pakietów UDP";
$LANG_ANSWAITING		 = "Proszę czekać na rezultat";
$LANG_SUCC_UDP				= "Test UDP zakończono pomyślnie..";
$LANG_ERR_UDP				= "<b>Nie powiódł sie test UDP</b>";

$LANG_TEST_FINISHED		= "<br>Testowanie połaczenia zakończone.";
$LANG_RESULTEXPLAINED		= "Podsumowanie:";
$LANG_TCP_ERR_INFO		= "Nie powiódł się test TCP.<br>Nie było możliwości nawiązania połaczenia TCP z Twoim eMulem<br>Inni użytkownicy będą mogli łaczyć się z Tobą jedynie przy pomocy serwera, gdyż będziesz miał LowID. Jest to niekorzystne. Zalecane jest rozwiązanie tego problemu.";
$LANG_UDP_ERR_INFO		= "Nie powiódł sie test UDP.<br>Wysłany pakiet UDp nie mógł być odebrany przez Twojego eMula. Komunikacja UDP jest używana przez KAD i do redukowania narzutu, chociaż głównym portem komunikacji dla Twojego eMula jest wciąż dostępny port TCP";
$LANG_TESTSUCC				= "Test obu portów zakończono pomyślnie. Udanego eMulowania!";
$LANG_FAILURE_INFO		= "<b>Jak rozwiązać problem portów</b>... Coś przeszkadza w komunikacji z Tobą. Są dwie głowne przyczyny tego stanu rzeczy:</b></P><ul><li>Jeśli uzywasz <b>firewalla</b>, upewnij się, że nie blokuje on wymaganych portów! Być może będzie potrzebne stworzenie reguły w firewallu, aby porty były dostępne.</li><li>Jeśli używasz <b>routera</b>, upewnij się ze Twój router przekierowuje wymagane porty na Twoje wewnętrzne IP!</li><br><br>Więcej wskazówek znajdziesz na <a href=\"http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=20&rm=show_entries&cat_id=329\">.</a></ul>";

$LANG_TESTING_IP		 = "Testowanie IP: ";

$LANG_BLOCK_TCP = "Nie powiódł sie test połaczenia TCP ponieważ eMule odrzuciło połaczenie.<br>Możliwe, że Twój IPFilter zawiera Ip tego serwera i nawiązanie połaczenia nie jest możliwe.";

$LANG_CHARSET				= "";

?> 


Greets Colder :+1:

This post has been edited by Colder: 19 August 2006 - 09:04 PM

0

#3 User is offline   BouRock 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 51
 • Joined: 09-May 03

Posted 23 August 2006 - 11:18 PM

I had already translate to turkish but I corrected some lines and added missing one. Also there was a character set problem. Now it will fix. When it starts to work I will check.
Thank you.

Turkish
<?
$LANG_TITLE				= "Bağlantı Sınaması";
$LANG_RSULTFRAME		= "Sonuçlar";
$LANG_ERR_INVCALL		= "Geçersiz çağrı!";
$LANG_PLEASWAIT				= "eMule'unuzun bağlantı noktaları sınanırken lütfen bekleyin...";

$LANG_START_TCP				= "TCP bağlantı sınaması başlatılıyor...";
$LANG_ERR_TCP				= "<b>TCP sınaması başarısız!</b> UDP sınaması yapılmayacak.";
$LANG_SUCC_TCP				= "TCP sınaması başarılı.";

$LANG_START_UDP				= "Şimdi UDP sınanıyor...";
$LANG_UDPOPENERR		= "UDP soketi açılamıyor";
$LANG_SENDINGUDP		= "UDP paketi gönderiliyor...";
$LANG_ANSWAITING		 = "Sonuç için bekleniyor...";
$LANG_SUCC_UDP				= "UDP sınaması başarılı.";
$LANG_ERR_UDP				= "<b>UDP sınaması başarısız!</b>";

$LANG_TEST_FINISHED		= "<br>Bağlantı sınaması bitti.";
$LANG_RESULTEXPLAINED		= "Ayrıntılı sonuçlar:";
$LANG_TCP_ERR_INFO		= "TCP bağlantı sınaması başarısız.<br>eMule'unuza TCP bağlantı kurmak mümkün değil.<br>Sunucular size bağlanamayacak ve bunun sonucunda düşük ID alacaksınız. Bu size çeşitli dezavantajlar verecek. Bu sorunu çözmeniz ısrarla önerilir.";
$LANG_UDP_ERR_INFO		= "UDP bağlantı sınaması başarısız.<br>Gönderilmiş UDP paketi eMule'unuz tarafından alınamadı. UDP iletişimi sizde çalışmayacak olan Kad için kullanılır ve bant genişliği kullanımını azaltır (Ek Yük). Bununla birlikte eMule'un asıl faalliği TCP iletişim sayesinde sizin için hala mevcut.";
$LANG_TESTSUCC				= "Her iki bağlantı noktası sınaması başarılı olarak bitti. Mutlu eMule'lamalar!";
$LANG_FAILURE_INFO		= "<b>Bağlantı noktası sorunları nasıl çözülür</b>... Birşey sizin ağ iletişiminize karışıyor. Bunun için iki ana sebep var:</b></P><ul><li>Eğer <b>güvenlik duvarı</b> kullanıyorsanız, güvenlik duvarınızın gerekli bağlantı noktalarını engellemediğinden emin olun! Bağlantı noktalarının kullanılabilir olmasına izin vermek için kuralları ayarlamanız gerekebilir.</li><li>Eğer <b>yönlendirici (router)</b> kullanıyorsanız, yönlendiricinizin gerekli bağlantıları yerel IP'nize yönlendirdiğinden emin olun!</li><br><br>Daha fazla ayrıntıyı ve rehberi <a href=\"http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?rm=show_entries&cat_id=232\">burada çevrimiçi yardımda bulabilirsiniz.</a></ul>";

$LANG_TESTING_IP		 = "Sınanan IP: ";

$LANG_BLOCK_TCP = "TCP bağlantı sınaması başarısız oldu çünkü eMule bağlantıyı reddetti.<br>Bu sunucunun IP'sinin IP Süzgecinizde kayıtlı olması mümkün ve bağlantı sınaması yapmayı imkansızlaştırıyor.";

$LANG_CHARSET				= "iso-8859-9";

?>

This post has been edited by BouRock: 21 June 2008 - 10:16 PM


eMule - Web - Help
0

#4 User is offline   smlu 

 • Newbie
 • Pip
 • Group: Members
 • Posts: 1
 • Joined: 25-August 06

Posted 25 August 2006 - 02:22 PM

This is Porttest for Slovenian users!

<?
$LANG_TITLE				= "Preizkus Povezave";
$LANG_RSULTFRAME		= "Rezultati";
$LANG_ERR_INVCALL		= "Neveljaven klic!";
$LANG_PLEASWAIT				= "Prosim počakajte dokler se preizkušajo porti vaše eMule...";

$LANG_START_TCP				= "Zaganjam preizkus TCP povezave...";
$LANG_ERR_TCP				= "<b>Neuspešen preizkus TCP-ja!</b> UDP preizkus se ne bo izvršil.";
$LANG_SUCC_TCP				= "Uspešen preizkus TCP-ja.";

$LANG_START_UDP				= "Sedaj preizkušam UDP...";
$LANG_UDPOPENERR		= "Ne morem odpreti UDP socket";
$LANG_SENDINGUDP		= "Pošiljam UDP paket...";
$LANG_ANSWAITING		 = "Čakam na rezultate...";
$LANG_SUCC_UDP				= "Uspešen preizkus UDP-ja.";
$LANG_ERR_UDP				= "<b>Neuspešen preizkus UDP-ja!</b>";

$LANG_TEST_FINISHED		= "<br>Končan preizkus povezave.";
$LANG_RESULTEXPLAINED		= "Rezultati v razlagi:";
$LANG_TCP_ERR_INFO		= " Neuspešen preizkus TCP-ja.<br>TCP povezavo ni bilo mogoče uvesti v eMule.<br>Drugi uporabniki se bodo lahko povezali z vami le s pomočjo strežnika, rezultat tega pa je nizek ID za vas. Ko bo eMule delovala vam bo to prineslo številne pomankljivosti. Zato je zelo priporočljivo da rešite to težavo.";
$LANG_UDP_ERR_INFO		= " Neuspešen preizkus UDP-ja.<br>eMule ni sprejel poslan UDP paket. UDP povezava se uporablja za Kad in za zmanjšano prekomerno širokopasovno uporabo – katera ne bo delovala. Glavno eMulino delovanje je še vseeno raspoložljivo preko TCP povezave.";
$LANG_TESTSUCC				= "Preizkus obeh portov je bil uspešno končan. Srečno eMulanje!";
$LANG_FAILURE_INFO		= "<b>Kako odpraviti težavo porta</b>... Nekaj ovira vašo povezavo. Za to sta dva razloga:</b></P><ul><li>Če uporabljate <b>požarni zid</b>, se prepričajte da vam ne blokira zahtevanih portov! Mogoče morate nastaviti pravilo v požarni zid, da bosta porta dostopna.</li><li>Če uporabljate <b>router</b> se prepričajte, da posreduje zahtevana porta vašemu lokalnemu IP!</li><br><br>Več podrobnosti in razlag lahko najdete <a href=\"http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?rm=show_entries&cat_id=232\">tukaj na spletni pomoči.</a></ul>";

$LANG_TESTING_IP		 = "Preizkušam IP: ";

$LANG_BLOCK_TCP = "Preizkus TCP povezave je neuspešen, ker je eMule zavrnil povezavo.<br>Mogoče zavira vzpostavítev povezave vaš IPFilter, ki vključuje ta IP strežnika.";

$LANG_CHARSET				= "";

?>

This post has been edited by smlu: 27 August 2006 - 10:22 AM

0

#5 User is offline   Jee Ling 

 • Newbie
 • Pip
 • Group: Members
 • Posts: 4
 • Joined: 06-June 07

Post icon  Posted 06 June 2007 - 01:47 PM

Simplified Chinese Version:

<?
$LANG_TITLE				= "连接测试";
$LANG_RSULTFRAME		= "结果";
$LANG_ERR_INVCALL		= "无效呼叫!";
$LANG_PLEASWAIT				= "eMule正在进行端口测试,请等待……";

$LANG_START_TCP				= "开始TCP连接测试……";
$LANG_ERR_TCP				= "<b>TCP测试失败!</b> UDP测试中断。";
$LANG_SUCC_TCP				= "TCP测试成功。";

$LANG_START_UDP				= "正在进行UDP测试……";
$LANG_UDPOPENERR		= "不能打开UDP套接字";
$LANG_SENDINGUDP		= "正在发送UDP数据包……";
$LANG_ANSWAITING		 = "正在等待结果……";
$LANG_SUCC_UDP				= "UDP测试成功。";
$LANG_ERR_UDP				= "<b>UDP测试失败!</b>";

$LANG_TEST_FINISHED		= "<br>连接测试完成";
$LANG_RESULTEXPLAINED		= "详细结果:";
$LANG_TCP_ERR_INFO		= "TCP连接测试失败。<br>和您的eMule之间的TCP连接未能建立。<br>其他用户将只能通过服务器的帮助连接到你的eMule,这导致你只能得到低ID。虽然eMule仍能工作,但这将给你带来很多不便。因此我们强烈建议您解决这个问题。";
$LANG_UDP_ERR_INFO		= "UDP连接测试失败。<br>您的eMule未能收到我们发出的UDP测试数据包。UDP通信是用于Kad和减少带宽(总体)利用率的 - 你将无法利用。但是eMule的主要功能依然可以通过TCP通信来使用。";
$LANG_TESTSUCC				= "所有端口测试都已成功完成。祝骡友愉快!";
$LANG_FAILURE_INFO		= "<b>如何解决端口问题</b>…… 某些原因可能干扰了您的网络通信。这主要有两种原因:</b></P><ul><li>如果您正在使用<b>防火墙</b>, 请确认您的防火墙没有禁止测试所需的端口!您可能需要设置一个规则允许这些端口的使用。</li><li>如果您使用了<b>路由器</b>,请确认您的路由器将测试所需端口映射到了您的本地IP!</li><br><br>您可以在<a href=\"http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?rm=show_entries&cat_id=232\">这里</a>找到更多在线的详细信息和指南。</ul>";

$LANG_TESTING_IP		 = "正在测试IP:";

$LANG_BLOCK_TCP = "由于eMule拒绝接收连接,TCP连接测试失败。<br>这可能是您的IP过滤配置中包含了这个服务器的IP,这样是无法进行连接测试的。";

$LANG_CHARSET				= "GBK";

?>

This post has been edited by Jee Ling: 06 June 2007 - 01:52 PM

0

#6 User is offline   Zangune 

 • Golden eMule
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 1941
 • Joined: 05-March 12

Posted 27 April 2014 - 08:22 AM

It seems port test page wasn't updated in the site even if translations exist.
Polish, slovenian and chinese (China).
Turkish translation was implemented, but BouRock message is still here.

This post has been edited by Zangune: 09 April 2015 - 03:14 PM

0

#7 User is offline   Zangune 

 • Golden eMule
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • Group: Members
 • Posts: 1941
 • Joined: 05-March 12

Posted 09 April 2015 - 03:22 PM

It seems you added a new string about obfuscation that is, of course, untranslated in any language, so you should update your first post.
In italian the translation is:

Offuscamento: abilitato
Offuscamento: disabilitato

Enabled = abilitato, Disabled = disabilitato.

This post has been edited by Zangune: 09 April 2015 - 03:23 PM

0

 • Member Options

Page 1 of 1

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users